meentzensk nov 20, 2014 0 Comments Posted in: Certifikáty, Portfolio

Koncept ÖKOPROFIT® pochádza z rakúskeho mesta Graz. V Nemecku sa na tom koncepte doposiaľ podielalo viac ako 2000 spoločností z rôznych odvetví, na viac ako 80 projektových miestach v oblasti životného prostredia.

ÖKOPROFIT® a Charlotte Meentzen
Úspešná účasť spoločnosti Chartotte Meentzen na projekte ÖKOPROFIT® v roku 2013, nám poukázala na niektoré energetické a environmentálne otázky, ktoré treba optimalizovať. Predchádzajúce opatrenia v našich stratégiách riadenia, prispievajú v prvom rade k úsporám energií, ktoré sa riešia vo všetkých oblastiach spoločnosti.
Preto dbáme pri získavaní surovín a pri zaobstarávaní obalov na to, aby ingrediencie pochádzali prednostne z prírodných produktov a uprednostňujeme pokiaľ je možné malé miestne podniky. Snažíme sa o to, aby znečistenie ovzdušia bolo minimálne a zvýšila sa energická účinnosť. ÖKOPROFIT® nám pomohol zachytiť tieto body v prehľadných systémoch a určiť ďalšiu identifikáciu možných potenciálov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *